Skala Timur Tengah

Skala Timur Tengah ( Arabic Maqams )


Pertama, Melodi atau skala Arabic terutamanya digunakan untuk 2 perkara:
1. Pujian Agama Islam
2. Lagu lama Arab dari 60-an sehingga 90-an, dan juga digunakan sehingga kini.
Lagu ini biasanya dimainkan di timur tengah / instrumen Turki seperti: oud, buzuk dll .. 
Instrumen ini mempunyai sistem suku-not (quater-note system).
Dan sememangnya menjadi tambahan  kepada sistem yang dikenali nada separuh(half note) dan nada penuh( full note).Walaupun anda boleh menghasilkan bunyi suku-nada pada gitar dengan bending, Ia masih tidak menyamai bunyi seperti lagu arabic yang dimainkan dengan instrumen Timur Tengah instrumen.Dalam pelajaran ini, saya akan meletakkan skala yang yang tidak mempunyai suku-nada sahaja . Ianya lebih kurang kepada skala/mode biasa.

1. Maqam Hijaz Kar.
Hijaz Kar Maqam mempunyai selang dari skala utama: 1 b2 3 4 5 b6 7.
Ia biasanya dimainkan dalam C : C Db EFG Ab B C.

Apabila makam dimainkan di G , ia dipanggil Shadd Araban
Araban Shadd Maqam: G Ab BCD Eb F # G.
Dalam erti kata lain, Shadd Araban adalah skala  Hijaz Kar, tetapi bermula pada G.
Apabila makam dimainkan dalam D , ia dipanggil Shahnaz .
Shahnaz Maqam: D Eb F # GA Bb C # D.
Apabila ia dimainkan di A , ia dipanggil Suzidil ​​.
Suzidil ​​Maqam: A Bb C # DEFG # A.

2. Maqam Ajam (Skala utama)
Maqam Ajam mempunyai interval  yang sama skala major ( Mod Ionion ).
Bb adalah Maqam Ajam yang paling biasa dalam muzik Timur Tengah. 
Maqam Ajam Bb : Bb Eb CD FGA Bb.
Bunyi Maqam Ajam agak sama dengan western. Itulah sebabnya, ia dipanggil Ajam, yang bermaksud seseorang yang tidak  memahami Bahasa Arab (asing).
Faza Shawq adalah Maqam dari keluarga Maqam Ajam.
Shawq Faza mempunyai selang masa ini: 1 2 3 4 5 b6 7
Ia biasanya dimainkan dalam Bb : Bb CD Eb F Gb A Bb.

3. Nahawand Maqam
Salah satu lagu timur tengah yang biasanya dimainkan dalam  not C .
Nahawand Maqam mempunyai dua jenis:
Yang pertama dipanggil Nahawand Hijaz yang bersamaan dengan skala harmonic minor .
Nahawand Hijaz mempunyai selang masa ini dari skala utama: 1 2 b3 4 5 b6 7. 
Nahawand Hijaz di C : CD Eb FG Ab B C.
Yang kedua dipanggil Kurd Nahawand iaiytu sama dengan skala natural minor.
Nahwand Kurd has these intervals: 1 2 b3 4 5 b6 b7.
Nahwand Kurd in C : CD Eb FG Ab Bb C.
Apabila Nahawand Hijaz dimainkan di G , ia dipanggil Sultani Yakah .
Sultani Yakah Maqam: GA Bb CD Eb F # G.

Apabila Nahwand Kurd Played dalam G, ia dipanggil Fasa Farah
Farah Fasa Maqam: GA Bb CD EB F G.
Satu lagi skala dari keluarga Maqam Nahawand  Murassah  atau Sunbulah .
Maqam Nahawand Murassah mempunyai sinterval masa ini: 1 2 b3 4 B5 6 B7
Standard Nahwand Murassah  C : CD Eb F Gb A Bb C.

4. Nawa Athar Maqam
Skala ini mempunyai interval : 1 2 b3 # 4 5 B6 7.
Biasanya dimainkan dalam C : CD Eb F # G Ab B C.
Maqam ini dipanggil Hisar apabila dimainkan dalam D .
Hisar Maqam: DEFG # A Bb C # D.
Satu lagi Maqam Nawa Athar dari keluarga Maqam Maqam Nakriz .
selang Nakriz Maqam adalah: 1 2 b3 # 4 5 6 B7
Nakriz Maqam di C : CD Eb Bb F # GA C.
Maqam lain adalah orang Kurd Athar Yang mempunyai selang: 1. b2 b3 # 4 5 B6 7
Athar Kurd Maqam di C : C Db Eb F # G Ab B C.

5. Kurd Maqam (Phrygia Mode)
Kurd Maqam mempunyai selang: 1 b2 b3 4 5 B7 B6.
 • C Kurd : C Db Eb FG Ab Bb C.
 • D Kurd: D Eb F G A Bb C D.
 • Kurd G : G Ab Bb CD Eb F G.
6. Maqam Hijaz (Phrygian Dominan)
Hijaz Maqam mempunyai interval: 1 2b 3 4 5 B6 B7.

 • Standard Hijaz dalam D : D Eb F # GA Bb C D.

 • Apabila b6 dimainkan quater note , ia dianggap Hijaz Rast .
  Apabila b6 dimainkan semula jadi half note , ia dianggap Hijaz Nahwand .
  Zanjaran Maqam adalah modulasi yang sangat popular dari Hijaz Maqam. 
  • Zanjaran Maqam mempunyai interval: 1 b2 3 4 5 6 B7.
  • Zanjaran in C: C Db E F G A Bb C.
  • Zanjaran in D: D Eb F# G A B C D.
  Peace......