Simbol

Major
M,Maj
Δ
minor
m,min
-
Augmented
aug
+
Diminish
dim
o, °
 ø,  Ø-half diminish
Dominant
dom
dom


Peraturan Penamaan Chord
  • Triad-major dan minor -selalu merujuk kpd interval ke3
  • Aug dan Dim-selalau merujuk kpd interval ke 5
  • Peraturan diatas boleh digunakan kdp semua chord-merujuk kpd kualiti, hanya selepas not pertama atau root diberikan dalm chord tersebut-iaitu kualiti not tesebut,1,3,5=do,me,so
  • Jika kualiti ini xda, ia akan dipertimbangkan sebagai kualiti interval

Chord Symbol
Analysis of symbol parts
Component intervals
Chord name
Short
Long
Root
Added
C
C
maj3
perf5
CM
Cmaj
C
maj
maj3
perf5
Cm
Cmin
C
min
min3
perf5
C+
Caug
C
aug
maj3
aug5
Co
Cdim
C
dim
min3
dim5
C6
C
6
maj3
perf5
maj6
CM6 [
Cmaj6
C
maj
6
maj3
perf5
maj6
Cm6
Cmin6
C
min
6
min3
perf5
maj6
C7
Cdom7
C
7
maj3
perf5
min7
CM7
Cmaj7
C
maj
7
maj3
perf5
maj7
Cm7
Cmin7
C
min
7
min3
perf5
min7
C+7
Caug7
C
aug
7
maj3
aug5
min7
Co7
Cdim7
C
dim
7
min3
dim5
dim7
Cø
C
dim
min3
dim5
min7
Cø7
C
dim
7
min3
dim5
min7
CmM7
Cm/M7
Cm(M7)
Cminmaj7
Cmin/maj7
Cmin(maj7)
C
min
maj7
min3
perf5
maj7