Teori Belajar Bermain Gitar

Hai kawan2 smua ....Teori belajar bermain gitar-dibahagikan kepada 2 iaitu kebolehan/keupayaan/skill dari segi fizikal dan mental
  1. keupayaan fizikal -merujuk kepada latihan tangan dan penjarian-picking dan struming-memainkan chord,scale, solo,riff,-dengan tepat dan lancar
  2. keupayaan mental-merujuk kepada pengetahuan teori muzik, fretboard,-aplikasi kepada keupayaan fizikal-sangat penting untuk pembelajaran jangka masa panjang;
Keupayaan fizikal-asas keupayaan fizikal dan pembagunan teknikal.
tangan kanan-memainkan chord,riff,solo, arpeggio
tangan kiri-struming dan picking
**dan sebaliknya untuk lefthandend-mcm man kidal,joe wings
Kelancaran dan koordinasi kedua-dua tangan memerlukan masa dan latihan yang berterusan-disebabkan otot2 jari dan tangan perlu dilatih pada tahap ekstrim..
Selepas waktu tertentu ia akan menjadi automatik-dan tidak perlu memikirkan ke mana/apa yang perlu dilakukan oleh jari jemari ... ;)-lepas 2 just fokus kepada apa yang anda mainkan berbanding memikirkan bagaimana ia dimainkan..
Skil penjarian yang lebih advance, akan dibincangkan pada topik yng mendatang...
Keupayaan mental-merujuk kepada kefahaman teori muzik dan tujuan teori tersebut
Teori yang sangat penting
  • scale
  • chord
  • chord progresion
Semua di atas saling berkaitan-dan akan diterangkan secara berperingkat dan mudah difahami dalam permainan yang lebih teknikal-riff-solo-speed soloing..
Selamat maju jaya